Privacy

PRIVACY NOTICE

Prosafco wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.


WE ZORGEN GOED VOOR UW PERSOONSGEGEVENS:
Eerst en vooral houdt Prosafco zich eraan om uw persoonsgegevens volgens de basisbeginselen van de verwerking te behandelen;
opslagbeperking
vertrouwelijkheid
duidelijkheid
doelbinding & juistheid
integriteit
gegevensminimalisatie
beschikbaarheid


WE VERWERKEN UW PERSOONSGEGEVENS OP EEN BEWUSTE MANIER:
Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige manier gebeurt. Enerzijds kan dit na uw uitdrukkelijke toestemming.
U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Anderzijds kan dit enkel wanneer het noodzakelijk is omwille van één van de volgende redenen;
contract uitvoeren
wettelijke bepaling
vitaal belang
algemeen belang
gerechtvaardigd belang

De informatie die we van u ontvangen, is beschermd tegen ongeautoriseerde toegang zodra we deze hebben ontvangen.
We beperken de toegang tot uw informatie tot personen die een zakelijke reden hebben om er toegang tot te krijgen.
Ondanks onze voortdurende en evoluerende inspanningen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw Persoonsgegevens niet garanderen.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij een dergelijke garantie niet geven.


DOEL EN RECHTMATIGHEID:
Prosafco zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (vb. een aankoop, offerteaanvraag, verkoop van gepersonaliseerde kledij,…), een gerechtvaardigd belang (vb. direct marketing) of volgens de wettelijke bepalingen (vb. verwerking gegevens eigen medewerkers).
Het spreekt voor zich dat Prosafco alle gegevens goed beveiligt. Daardoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen, Prosafco voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om allemaal hetzelfde doel te bewerkstelligen.

De door Prosafco verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij de doorgifte kadert in een uit te voeren overeenkomst (vb. rechtstreekse levering, …). Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR wetgeving (vb. niet voor eigen doeleinden gebruiken, deze gegevens afdoend beveiligen, …).

Omdat Prosafco u graag op de hoogte houdt, wordt op regelmatige tijdstippen een mailing uitgestuurd naar onze klanten en prospecten, dit als er een contract of een offerteaanvraag bestaat. In het kader van een offerte steunen we op het principe van het gerechtvaardigd belang. Het is echter op elk moment mogelijk om u op een eenvoudige manier uit te schrijven, zodat u deze mailings niet meer ontvangt.


NIEUWSBRIEF:
Prospecten kunnen via de website aangeven of zij de nieuwsbrief wensen te ontvangen door hun email adres in te vullen op onze website.
Zij kunnen zich op elk moment uitschrijven via de link in de nieuwsbrief of door dit ons via mail te melden.

Indien Prosafco om een andere reden uw persoonsgegevens wil verwerken, zullen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.


ONS VISITEKAARTJE MET ALLE NODIGE INFORMATIE:
Prosafco is verwerkingsverantwoordelijke voor de contactgegevens van onze eigen prospecten, klanten, leveranciers en de eigen medewerkers.

Heeft u vragen voor Prosafco? Contacteer ons:
Verwerkingsverantwoordelijke: Prosafco
Maatschappelijke zetel: Hoge Barrierestraat 11 - 8800 Roeselare
GDPR contact: privacy@prosafco.be

De toezichthoudende autoriteit is in ons geval de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CPBL). Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.
Toezichthoudende autoriteit: CPBL - Privacy Commissie
Contactgegevens: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
commission(at)privacycommission.be

Prosafco is in sommige gevallen ook verwerker van persoonsgegevens waarvan klanten van Prosafco de verwerkingsverantwoordelijke zijn. Prosafco is in dat geval verwerker en voert opdrachten uit in het kader van een overeenkomst met die klant. Bent u in dat geval? Vraag verdere informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke.


WIJ LUISTEREN NAAR UW VRAGEN:
U kunt bij Prosafco als verwerkingsverantwoordelijke altijd terecht voor volgende zaken:
inzage
rectificatie
wissen
beperking
overdraagbaarheid
bezwaar
profilering weigeren

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming te weigeren.


COOKIES:
Wat zijn cookies?
(bron: website Privacy Commissie)

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

Waarom gebruiken we cookies?
Met analytische of prestatiecookies kunnen wij zien hoe zij zich op onze website kunnen bewegen wanneer zij deze gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken. Die statistieken bevatten geen persoonlijke informatie.

Hoe zie ik welke cookies geïnstalleerd zijn en hoe verwijder ik deze?
Door onze website te gebruiken op een computer of mobiel apparaat, gaat u akkoord met onze Privacy en Cookies.
In de meeste browsers kunt u echter cookies weigeren. U kunt onze cookies blokkeren door de cookies in uw browser in te stellen. U kunt meer informatie vinden over cookies en hoe u ze kunt verwijderen en beheren op www.aboutcookies.org of klik op Help in uw browsermenu.
We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken. De uitgavedatum wordt bovenaan dit beleid vermeld. Veranderingen in de technologie, de wetgeving en de richtlijnen van de autoriteiten kunnen vereisen dat u de activiteiten kent die wij ondernemen wanneer deze uw privacyrechten schendt. U moet deze pagina af en toe controleren om er zeker van te zijn dat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
Bing Tracking